گرایش منابع انسانی

با عنوان : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی  

  گرایش: منابع انسانی

 عنوان:

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

 استاد راهنما:

دکتر مهناز همتی نوعدوست گیلانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه دانش مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمان می­باشد. تغییرات سریع و رشد روزافزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء تمام کوشش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. از آنجائی که نرخ شکست پروژه های مدیریت دانش قابل توجه می باشد، شناخت عوامل  موثر در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش می تواند سازمان ها  را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و استقرار مدیریت  دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت آن کاهش یابد. چنانچه دانش به صورت اصولی مدیریت نشود و دانش فردی به دانش جمعی تبدیل نگردد، نمی‌توان آن را به عنوان رکن توسعه قلمداد نمود. یکی از ملزومات مدیریت دانش، شناسایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن می باشد. سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی‌های متعدد می‌باشند که بعضی از آن‌ها برای کسب مزیت رقابتی سازمان، تأثیر محوری دارند. دانش برای تمام سازمان‌ها، مانند‌ی این منابع و دارایی‌ها؛ به طوریکه صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه‌ی پولی می‌دانند.

این دانش، در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستتر می باشد و زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل گردد.

در این پژوهش که هدف اصلی آن  مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش  در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد،  برای جمع آوری داده ها و مطالعه فرضیه ها از روش میدانی بهره گیری شده که به این مقصود 240 پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های تولیدی استان گیلان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته گردید بر طبق طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) به هر یک از سوالات پاسخ دهند. برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ بهره گیری گردید. جامعه پژوهش را کارکنان لیسانس به بالای این شرکت های تولیدی تشکیل داده اند. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از آمار توصیفی (با بهره گیری از جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (با بهره گیری از آزمون همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس و آزمون رگرسیون) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که بین  مولفه های فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش ارتباط معناداری هست.

واژگان کلیدی : ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و مدیریت دانش 

 1-1- مقدمه

امروزه دانش به عنوان مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه هر سازمانی می­باشد. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می­دارد تا برای بقاء، تمام کوشش خود را در مدیریت دانش به­کار گیرد. مديريت دانش به دنبال دانش ، فرد ، تجربيات ، ارزش افزوده كاركنان و نيز پياده سازي بازيابي و نگهداري دانش ، به عنوان دارايي هاي سازمان می باشد به گفته «پيتر دراكر» راز موفقيت سازمان در قرن 21 همان مديريت دانش می باشد. در واقع، دانش تنها منبع در سازمان می باشد که در اثر بهره گیری، نه‌تنها از ارزش آن کاسته نشده؛ بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می گردد. بنابراين مديريت سازمان ها بايد با تكيه بر دانايي برتر، امكان اتخاذ تصميمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملكردهای مبتني بر دانش را پيدا كنند . (قره بيگلو و همکاران، 1391: 3).

این دانش در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، دیدگاه‌ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر می باشد و زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل گردد(رضاییان و احمدوند، 1389: 22).

با در نظر داشتن پيچيده شدن محیط کسب و کار، رشد تكنولوژي، نو و بديع بودن علم سازمان ها، مديران به گونه روزافزون کوشش مي كنند، دريابند چگونه سازمان هاي خود را كارآفرين، منعطف و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقيت سازمان هايشان شوند، زيرا اگر ايده نو وارد سازمان ها نشود، رو به زوال مي طریقه (طاهری و همکاران، 1389: 46).

به مقصود کسب موفقیت در محیط سازمانی-رقابتی امروز ، شرکت ها نیازمند آن هستند که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند و آن ها را تکرار ننمایند. مدیریت دانش، ارایه کننده نظری سنجیده و اصولی برای تضمین به کار گیری کامل دانش پایه سازمان همراه نیروی بالقوه مهارت ها و شایستگی ها، افکار، نوآوری ها و ایده های فردی به مقصود ایجاد سازمانی موثرتر و پویاتر می باشد(زرگرپور و همکاران،1392،7).

سازمان هاي زيادي اميدوار هستند كه با اجراي مديريت دانش در امور كسب و كارشان بتوانند سرمايه هاي مجازي خود را مديريت كنند و منافع موجود را تقويت نمايند. با اين وجود تصميم گيري براي اجراي مديريت دانش اغلب براي سازمان ها سخت مي باشد اما حفظ و زوال يك سازمان مي تواند به اين تصميم وابسته باشد.(سالاري وهمکاران، 1390،3) اين تحقيق براي بررسي عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان صورت گرفته می باشد.

1-2- بيان مساله

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در حال حاضر مديريت دانش به موضوعي مهم براي هر دو بخش تئوري و عملي تبديل شده و به كارگيري آن در سالهاي اخير در سازمانها شتاب چشمگيري يافته می باشد ولي موفقيت در اجراي آنها كمتر به چشم مي‌خورد در اينجاست كه نياز به درك بهتري از پيش شرط ها وزير ساخت هاي لازم جهت استقرار صحيح مديريت دانش احساس مي گردد (خليفا و ليو، 2003)

اساس رقابت سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیر ملموس پیشین به دانش تبدیل شده و از طرفی دیگر تمرکز سیستمهای اطلاعاتی نیز از مدیریت اطلاعات به مدیریت دانش تبدیل گردیده می باشد. کسب وکارهایی که بتوانند به صورت کارآ دانش موجود در سازمان خود را کسب کنند و از آن در راستای فرآیندهای کسب وکار بهره گیری نمایند، محصولات و خدمات این کسب و کارها از مزیتهای رقابتی مناسبی در بازار برخوردار خواهند بود.. بسیاری از سازمانها به عنوان کسب وکارهای دانش مدار مطرح می باشند که مدیریت دانش در آنها اساس کار را تشکیل می دهد. امروزه سازمان هایی که رقابت مندی در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت های مطرح برای تاثیر فعالیت هایشان در نظر می گیرند از سوی دیگر از آنجائی که نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش قابل توجه می باشد، شناخت عوامل اساسی موفقیت می تواند کسب وکارها را در نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد تا احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابد. اهمیت و کاربرد اصلی عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش در این می باشد که با شناسایی و نظارت بر این عوامل، سازمان می تواند به پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش اطمینان داشته باشد. پس، هر فعالیتی که سازمان در پیاده سازی مدیریت دانش انجام می دهد بایستی پیشاپیش مطالعه گردیده و برنامه ریزی برای عملکرد مطلوب و مناسب در عوامل موفقیت را انجام داده باشد(طالبي و تركماني،1390،17-1)

مدیریت دانش یک ابزار مدیریتی می باشد که بوسیله بعضی از شیوه ها و تکنیک ها، مجموعه ای از اصول با هدف ایجاد، تبدیل، انتشار و بهره گیری از دانش، معرفی می شوند (تنریوردی[1]، 2005: 325). مانند مزایای فراهم شده توسط دانش می توان به شناسایی و خلق ایده های ارزشمند، تجاری سازی ایده ها و ارزش ایجاد شده توسط آن تصریح نمود (یانگ و چن[2]، 2007، 97). امروزه سازمان هايي كه داراي مزيت رقابتي پايدار هستند، به موفقيت بالاتري در بازار دست پيدا مي كنند (بچینا[3]، 2005:99). چوي[4] و همكاران (2008) بيان مي كنند كه در شرايط كنوني، مزيت رقابتي پايدار تنها با بكارگيري دانش براي نوآوري به دست مي آيد (چوی، 2008، 235). به همين دليل امروزه، دانش يك دارايي ارزشمند سازماني به حساب مي آيد كه نيازمند مديريت می باشد. هسته اصلي مديريت دانش، كسب دانش مناسب براي افراد مناسب در زمان و ساختار مناسب می باشد (مدهوشی و ساداتی[5]، 2010، 393). هرچند که روش های استقرار مدیریت دانش دائما در حال بهبود می باشد، اما در دنیای امروزی، در دستور کار بسیاری از مدیران قرار گرفته می باشد (قالمق و همکاران، 1391). برای پیاده سازی مدیریت دانش می توان 8 عملیات را پیشنهاد نمود: شناسایی فرآیند، طراحی و برنامه ریزی فرآیند، اجرا و پیاده سازی فرآیند، تسهیل فرآیند، نظارت بر فرآیند، واکاوی و تجزیه و تحلیل فرآیند، اصلاح و بهبود اشکالات فرآیند، اسقاط و کناره گذاری فرآیند (ادواردز[6]، 2011). از سوی دیگر، در هنگام اجرای برنامه مدیریت دانش بایستی نسبت به عواملی که در برنامه خلل ایجاد کرده و میزان موفقیت آنرا دچار نقص می کنند نیز آگاه بود. بعضی از موانع پیش روی استقرار مدیریت دانش عبارتند از: عدم درک درست مدیران نسبت به مدیریت دانش، عدم موفقیت در تطبیق کوشش های مدیریت دانش سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان، عدم وجود فضای باز برای ابراز عقاید و ایده های جدید، عدم انگیزه و اعتماد به مدیریت دانش و …(کامرو[7]، 2012). طبق شواهد، با عدم شناخت موانع استقرار مدیریت دانش، بسیاری از طرح هایی که سازمان ها برای توسعه و بهره برداری از منابع دانشی خود ارائه می کنند، ناموفق بوده می باشد که این امر موجب فرسودگی دانش سازمان، از بین رفتن منابع دانشی سازمان و کاهش بهره وری نیروی کار می گردد. در این شرایط، سازمان در دستیابی به قدرت رقابتی و ایجادد نوآوری در سازمان با مشکل مواجه شده و حیات سازمان دچار مخاطره خواهد گردید (آدریان[8]، 2012). در هر صورت، امروزه سازمان ها به اين نتيجه رسيده اند كه با پياده سازي مديريت دانش مي توانند از ظرفيت هاي فكري شان در جهت بهبود عملكرد سازماني بهره گیری كنند. البته اجراي اثربخش مديريت دانش مستلزم در نظر داشتن زيرساخت ها يا عوامل كليدي می باشد كه تأثیر كاتاليزور دارند و موجب تسهيل و توانمندي آن مي گردند (نجف بیگی و همکاران، 1390، 150). بنابراين سازمان ها هنگام طراحي و اجراي مديريت دانش بايستي از زيرساخت هاي مورد نياز آن اطمينان حاصل كنند. اين زيرساخت ها، عوامل توانمندساز، تسهيل كننده و فعاليتهايي هستند كه در پياده سازي مديريت دانش حياتي تلقي مي شوند (راستوگی[9]،2000: 49-39). اينكه چه عاملي موجب موفقيت استقرار مديريت دانش در سازمان ها مي گردد، پرسش مهمي می باشد كه پژوهشگران مديريت را به خود مشغول داشته می باشد. بعضی فقط به عوامل داخلی و خارجی تصریح کرده اند و بعضی دیگر نیز عوامل سیاسی، اجتماعی و … را دخیل دانسته اند. اما اکثر محققان، چهار عامل «فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی، منابع انسانی» را از عمده ترین و تاثیرگذارترین فاکتورها بر استقرار مدیریت دانش ذکر کرده اند (دانش فرد و شهابی نیا، 1389). با این تفاسیر و با در نظر داشتن اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، عوامل موثر بر مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان می باشد. لذا به مقصود دستیابی به هدف مورد نظر، سوال پژوهشی ذیل مطرح گردیده می باشد: «عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان کدامند؟».

1-3- ضرورت انجام تحقيق

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی درسازمان مطرح شده می باشد. سازمانها بر این باورند که به کارگیری سیستم های مدیریت دانش می تواند به برتری بلند مدت خود در عرصه های رقابتی ادامه دهد. صاحبنظران مدیریت سازمانی به این نکته تصریح دارند که اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیحی از سیستم های مدیریت دانش را در جایگاه مناسب خود به کار برد، در عرصه های رقابتی جهانی با مشکل مواجه خواهد گردید. اما مدیریت دانش هنوز هم رشته نسبتا” جوانی می باشد وبا وجود هزاران نشریه در بسیاری مناطق، اختلاف بین متخصصان مختلف مدیریت دانش هست.با این حال به مدت طولانی این توافق کلی وجود داشته می باشد که انجام مدیریت دانش آسان نیست. واینکه هیچ راه حل متناسب برای همه و هیچ روش واحد برای اینکه اجرای مدیریت دانش بتواند دریک سازمان موفق گردد، وجود ندارد.  

چند سال پیش مدیریت دانش و به تبع آن سیستم‌های مدیریت دانش به عنوان بزرگترین پدیده بعد از مهندسی مجدد و TQM وارد حیطه وجود گذاشتند. مدیریت دانش با نوآوریها و ابداعات در مهارتهای مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترک بسیاری دارد. آغاز مدیریت دانش بر سیستم‌های اطلاعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به روی توسعه سازمانی، مدیریت سرمایه هوشی فکری و مهارتهای مدیریتی عوض کرد. در اواخر دهه 1990 نیز یادگیری اجتماعی، فهم سازمانی، نوآوری سیستماتیک و مدیریت تغییر به عنوان موضوعاتی برتر در مدیریت دانش مطرح گردیدند. بابررسی و تحلیل دانش واهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد سازمانهــــا می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده می باشد. به خصوص اگر طریقه تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع گردد. این نتیجه هم حاصل می گردد که جامعه فراصنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی می باشد که در آن به تدریج فناوریهای نیروافزا جای خود را به فناوریهای دانش افزا می دهند. (احمدپور ،1381).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در سال هاي اخير، سازمان ها و شركت هاي مختلف پيوستن به طریقه دانش را آغاز كرده اند و مفاهيم جديدي زیرا كار دانش، دانش كار، مديريت دانش، وسازمان هاي دانش، خبر از شدت يا فتن اين طریقه مي دهند. پتر دراكر با بكار گيري اين وا‍ژگان خبر از ايجاد نوعي جديد از سازمان ها مي دهد كه در آن ها به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاكميت دارد.(دانش فرد و شهابي نيا، 1388،1)

در کشورهای پیشرو در اقتصاد جهانی اهمیت دانش به عنوان یک منبع در مقایسه با سایر منابع چنان افزایش یافته که به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی می باشد.انقلاب دانشی در کاهش فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأثیر تعیین کننده ای اعمال می کنند.در برنامه چهارم توسعه کشور هم دانش را از محور های اساسی می دانند.
و دانش عنصری می باشد برای کاهش فاصله بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد توجه سازمان های بین المللی و دولت های ملی قرار گرفته می باشد(حسن زاده،1386،3). اغلب سازمانهای بزرگ امروز دریافته اند که بخاطر مهارتها و تجارب نیروی انسانی شان موفق خواهند بود و نه بخاطر سیستم های فیزیکی و مکانیکی، و اگر نتوانند  سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی در سازمان را بالا ببرند قطعاً از بازار جهانی کنار گذشته خواهند گردید.(اژدري، 2010)

منافع مدیریت دانش هم در دو سطح فردی و سازمانی به کارکنان این امکان را میدهد مهارت ها و تجربیات خود را با هم ترکیب کنند تا به رشد حرفه ای دست یابند این منافع در سطح سازمانها منفعت عمده ای از قبیل افزایش کارایی,بهره وری,کیفیت و نوآوری دارد تا ارتقاء یابد.(حسن زاده، 1389).

پژوهشگري كه قصد توسعه دانش خاصي را دارد آغاز بايد پژوهش هايي كه تاكنون در گذشته انجام شده می باشد را شناسايي و مطالعه كند. اين كار به محقق كمك مي كند تا بينش وسيع تري از مطالعه ي تحقيقات گذشته و طریقه فعلي پژوهش در موضوع مورد نظر خود را به دست آورد.(خاكي،1386)

1-4- چارچوب نظري تحقيق

جهت پاسخگویی به سوال و مطالعه چگونگی روابط میان هر یک از متغیرها، از مدل زیر که برگرفته از مدل ارائه شده توسط لی و چویی (2000) می باشد، بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش به مطالعه چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات پرداخنه ایم. فرهنگ سازمانی به عنوان ارزش های غالب که به وسیله یک سازمان طرفداری می گردد توصیف شده می باشد یا فلسفه ای که خط مشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت می کند و یا ارزش هایی که به کمک آنها کارها و امور روزمره سازمان انجام می پذیرد یا پیش فرض ها و باور های بنیادی که بین اعضا سازمان مشترک هستند(الوانی و دانایی فرد، 1392،368) با در نظر داشتن ماهيت اثرگذار فرهنگ در موفقيت اجراي مديريت دانش در سازمان داونپورت (1998) اظهار مي كند كه سازمان ها بايد از تناسب فرهنگ خود با فعاليت هاي مديريت دانش اطمينان حاصل كنند.(علوي و لبندر (2001)) نيز در مطالعه ي خود درمورد ي استقرارمديريت دانش در سازمان دريافتند كه عوامل موفقيت تسهيم دانش در سازمان به صورت تنگاتنگي با فرهنگ سازماني در ارتباط می باشد بدون پذيرش فرهنگي، سرمايه گذاري در ساير زير ساخت ها با فناوري هايي كه براي استقرار مديريت دانش به كار گرفته مي گردد، اثر بخش نخواهند بود (گالبندز ، 2006).

فناوري اطلاعات در تعريف محدودش به سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري و به مشخصات فيزيكي مانند الكترونيك، ديجيتال ، چاپگر، ارتباطات از را دور، پردازشگر ها و… مربوط مي گردد..(مقيمي، رمضان، 1392،171).

تعداد صفحه :130

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان